BPA PRODUCTEN

De software van bpa brengt efficiëntie, gemak en inzicht. U krijgt grip op het proces, rust in de organisatie, overzicht en controle op de informatie. Niet alleen u, maar ook uw klanten beschikken over real time informatie. Door informatie te delen, wordt u een waardevolle partner en sterke schakel in de keten.

 

De software van BPA is schaalbaar en kan meegroeien met de organisatie. U kunt stap voor stap automatiseren en de software gecontroleerd uitrollen over uw organisatie. Zo blijft het proces

overzichtelijk en betaalbaar.

Wat past het best bij uw organisatie, proces of vraagstuk: een doordacht pakket, maatwerk of

de oplossing voor een ‘Not Frequently Asked Question’ (NFAQ)?

Pakketten

Voor Container Trucking – Terminals – Expeditie – Op- en overslag

De kracht van de pakketten van bpa is puur gebruiksgemak en kennis van de logistiek. Vooral planners worden heel blij van de compacte cockpit. Vanuit één scherm is er een compleet over-zicht op alle acties en opdrachten. Van hieruit kan de planner het proces volgen, controleren en aansturen. De pakketten dekken alle voorkomende activiteiten van het voormelden, het elektronisch uitwisselen van berichten tot aan de facturatie. Met geavanceer-de managementinformatie tools, koppelingen met onder andere boardcomputer en Portbase.

 

Verder groeien

De pakketten geven een boost aan

de ontwikkeling van uw organisatie. Stagneert de groei van uw organisatie onder de huidige werkdruk, nu kunt u, ondanks de groeiende administratieve druk, meer doen met hetzelfde aantal mensen. Er openen zich nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Er

ontstaat ruimte om na te denken over  de toekomst en de luxe daarin strategische keuzes te maken. Wilt uw horizontaal of verticaal groeien? Gaat u uw aanbod verbreden of wilt u juist zich specialiseren? Met verdere integratie in de keten kunt u uw toegevoegde waarde vergroten en efficiënter samenwerken.

 

Keuzemenu aan modules

De pakketten kunt u samenstellen naar behoefte. Er is een uitgebreid keuzemenu aan modules. Zo bepaalt u zelf met hoeveel en welke modules u het basispakket wilt verrijken. Afgestemd op de omvang en activiteiten van uw organisatie kiest voor light, medium of large.

 

Implementatietijd

Slechts drie tot vijf werkdagen.

 

Betaalbaar

U kunt stap voor stap automatiseren

en de software gecontroleerd uitrollen over uw organisatie. Zo blijft het proces overzichtelijk en betaal-baar.

 

Schaalbaar

De software van bpa is schaalbaar en kan meegroeien met de organisatie.

 

Altijd up-to-date en innoveren zonder inspanning

U beschikt altijd over het nieuwste van het nieuwste. Met een onderhouds-contract kunt u rekenen op een periodieke update van de laatste functionaliteiten en ontwikkelingen. Zo blijft u altijd up-to-date en kunt u innoveren zonder extra inspanning!

 

Verkennen en kennismaken

U kunt geheel vrijblijvend een offerte aanvragen of een afspraak maken

met Arjan Bunk voor een eerste verkenning en kennismaking.

 

Maatwerk

Veel klanten beginnen met een standaardpakket, maar willen voor specifieke bedrijfsprocessen of vraagstukken toch een maatwerk-oplossing. Vaak is het een continu

proces van knelpunten benoemen, vragen helder krijgen, analyse loslaten, oplossingen bedenken, tools ontwikkelen, pilots opstarten, software implementeren, mensen

op weg helpen en tegen de tijd dat we gaan evalueren, is er alweer iets nieuws bedacht en beginnen we weer van voor af aan. Zo kun je met maatwerk blijvend innoveren.

NFAQ

 verminderen? Vaak zijn hier belangen van meerdere organisaties in het spel en werken brancheorganisaties, bedrijven en overheid langdurig samen in een publiek-private samenwerking. Bij deze ‘grote’ vragen is BPA de strategische sparring partner die, gedreven door innovatie, buiten de lijntjes denkt en met

creativiteit complexe logistieke issues weet op te lossen met intelligente, sophisticated tools. We brengen partijen bij elkaar, zorgen dat alle belangen gediend worden en houden de regie en grip op de voortgang door een gestructureerde fasering met heldere processtappen en duidelijke beslismomenten.

Not Frequently Asked Questions zijn de complexere vraagstukken met grote maatschappelijke impact op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en efficiency. Hoe is de congestie op de Hollandse binnenwateren en wachttijden bij terminals en sluizen te reduceren? Hoe kan de branche emissie terugdringen en CO2-uitstoot

Industrieweg 2 ·  2991 LB Krimpen aan den IJssel  ·  info@bpaweb.nl  ·  0180 551328